Thơ tình mùa đông

Thơ tình mùa đông NHỮNG VẦN THƠ TÌNH.... THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XA

 Bão ở đâu xa, bão trong lòng.

Góc trời thương nhớ, hỏi còn không?

Ai đi ngược Bắc xuôi Nam đó

Có kẻ chung tình nỗi đợi mong!


Gió bấc mưa sa vẫn khép lòng
Mõi mòn chiếc bóng giữa đêm đông
Ai hay gối ướt đôi dòng lệ
Thức trọn canh dài, trông ngóng trông...

Chén tiễn, chén đưa buổi lá vàng
Hẹn ngày trở lại bóng thu sang
Gió đông nay đã đùa hoa thắm
Chạnh nhớ người xưa những lệ tràn.

Từng cánh hoa tàn theo gió bay
Mơ người xa vắng cõi chân mây
Chiều nghiêng bóng xế, sầu cô lẻ
Chết lặng cả hồn, ai có hay?

Duyên tình theo dấu buổi phân ly
Giã biệt từ đây tuổi xuân thì
Tựa cửa hững hờ, buông tóc xõa
Mơ bóng ai về? phút vinh quy !


Tôn Nữ Hòa Thi

12/2006
THƠ TÌNH : TÔN NỮ HÒA THI

Email : [email protected]
Viettelphone : 0982880300
TelePhone: 068_880300

JoomShaper