thơ In E-mail
14/01/2008
H·y t¹c anh nh­ thËt §õng t¹c t­îng anh theo h×nh hµi §øc PhËt§õng cho anh khu«n mÆt tõ biKhi ®«i m¾t anh ®¾m nh÷ng lêi thÒCuån cuén kh¸t thÌm trÇn tôc,Ngãn tay vµng khÌ khãi thuèc§«i ch©n khËp khiÔng ng¾n, dµi.Dï khã coi H·y t¹c anh nh­ thËt!§õng t¹c t­îng anh theo d¸ng h×nh ng­êi kh¸cHoµn h¶o h¬n anh§Ó khi thµnh pho t­îngAnh mÊt m×nh vµ em mÊt anh.                                             19/1/1995

        

 
< Trước
 

Ảnh Khoảnh Khắc

Màu thời gian
Màu thời gian

Trang Bạn

Đăng nhập


Bạn quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Tạo một tài khoản

Trang Web Có gì mới

Từ 09-01-2008 đến 09-15-2008
5 Bài mới
1 Bài sửa
0 Địa chỉ Web.

Bài viết liên quan

Thăm dò ý kiến

Màu thời gian

4.jpg

AutoViet.NET

www.autoviet.net

Ai đang xem

Chúng ta có 1 khách trực tuyến

Thống kê

Hôm nay: 249
Hôm qua: 227
Tổng số: 45795
Trang hôm nay: 1588
Trang hôm qua: 1399

Tư liệu

Cung cấp tin RSS

RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML
method man snoop dogg spedra prezzo buy cialis or generic tadalafil