Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

thơ

H·y t¹c anh nh­ thËt §õng t¹c t­îng anh theo h×nh hµi §øc PhËt§õng cho anh khu«n mÆt tõ biKhi ®«i m¾t anh ®¾m nh÷ng lêi thÒCuån cuén kh¸t thÌm trÇn tôc,Ngãn tay vµng khÌ khãi thuèc§«i ch©n khËp khiÔng ng¾n, dµi.Dï khã coi H·y t¹c anh nh­ thËt!§õng t¹c t­îng anh theo d¸ng h×nh ng­êi kh¸cHoµn h¶o h¬n anh§Ó khi thµnh pho t­îngAnh mÊt m×nh vµ em mÊt anh.                                             19/1/1995

        


bài mới hơn:

Thêm bình luận

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 575 Khách đang trực tuyến
    method man snoop dogg spedra prezzo