Trang Văn nghệ Chủ Nhật https://vannghechunhat.net/cua-so-blog/ Sat, 26 Jun 2010 00:55:24 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management vi-vn Sao mẹ không thử xài ba mấy ngày? https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/sao-m-khong-th-xai-ba-m-y-ngay.html https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/sao-m-khong-th-xai-ba-m-y-ngay.html Sao mẹ không thử xài ba mấy ngày?Ham rẻ, "đại hạ giá" mẹ rước về cái máy nấu sữa đậu nành. Xay xay nấu nấu ba bữa máy rung, nhảy bần bật như máy cày. Tức, ba Suri còn nói thêm "đã bảo phải thử, xài thử vài lần coi chạy ngon không mới lấy về chứ..."

]]> [email protected] (Webmaster) Cửa sổ Blog Thu, 24 Jun 2010 05:05:05 +0000 Cả nhà vui cùng World cup https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/c-nha-vui-c-ng-world-cup.html https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/c-nha-vui-c-ng-world-cup.html Cả nhà vui cùng World cup Nhờ World cup mà cả nhà gần nhau hơn, em và anh cũng gần nhau hơn. Cám ơn bóng đá, cám ơn World cup.

]]> [email protected] (Webmaster) Cửa sổ Blog Tue, 22 Jun 2010 03:30:53 +0000 Vợ và bóng đá https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/v-va-bong-da.html https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/v-va-bong-da.html Vợ và bóng đáNgày trước, Vợ thích World Cup lắm, xem không sót trận nào. Cả nửa đêm cũng bật dậy xem. Nhưng giờ thì, vợ ghét…

]]> [email protected] (Webmaster) Cửa sổ Blog Mon, 21 Jun 2010 04:45:23 +0000 Học yêu cuộc sống https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/h-c-y-u-cu-c-s-ng.html https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/h-c-y-u-cu-c-s-ng.html Học yêu cuộc sống'Không ai nói cuộc sống thật dễ dàng mà chỉ có thể hứa hẹn một cuộc sống xứng đáng'.

]]> [email protected] (Webmaster) Cửa sổ Blog Sat, 19 Jun 2010 08:26:54 +0000 Lời nói dối không ngọt ngào https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/l-i-noi-d-i-khong-ng-t-ngao.html https://vannghechunhat.net/c-a-s-blog/l-i-noi-d-i-khong-ng-t-ngao.html Lời nói dối không ngọt ngàoEm nói với anh em rất thích chè, vì em là con gái... Rồi cũng đến một ngày kia, anh biết rằng em thích ăn chè vì muốn ngồi sau lưng anh đi trên phố, muốn thấy anh mỗi tối.

]]> [email protected] (Webmaster) Cửa sổ Blog Fri, 18 Jun 2010 05:30:41 +0000