Đề đền Sầm Nghi Đống In E-mail
TRANG THƠ - Hồ Xuân Hương
15/08/2006
(1) Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, Kìa đến thái thú(2) đứng cheo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, Thì sự anh hùng há bấy nhiêu!
(1) Đền Sầm Nghi Đống trước ở ngõ Sầm Công nay là phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nộị Sầm Nghi Đống là tướng theo Tôn Sĩ Nghị sang ta chiếm đóng thủ đô Đông Kinh (Thăng Long). Nghị bị vua Quang Trung đánh đuổi về Tàu năm 1789. Sầm Nghi Đống chạy không kịp, thắt cổ tự tử ở nơi mà sau khi quan hệ bang giao đã trở lại bình thường vua Quang Trung cho phép Hoa kiều ở Hà Nội lập đền thờ.
(2) Thái thú: Đống làm tri huyện, khi sang Đông Đô được Tôn Sĩ Nghị cho làm chức thái thú.


Cập nhật ( 15/08/2006 )
 
< Trước   Tiếp >
 

Ảnh Khoảnh Khắc

Màu thời gian
Màu thời gian

Trang Bạn

Thống kê

Hôm nay: 207
Hôm qua: 189
Tổng số: 43412
Trang hôm nay: 1135
Trang hôm qua: 1073

Tư liệu

Cung cấp tin RSS

RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML