Trang Văn nghệ Chủ Nhật https://vannghechunhat.net/ 2010-06-26T01:16:27Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Xuân Ý 2006-08-06T04:26:12Z 2006-08-06T04:26:12Z https://vannghechunhat.net/huy-cn/xuan-y.html Admin [email protected] Đêm vừa nhẹ, gió vừa mơn Cây chen ánh nguyệt trải vờn bóng xanh Khuya nay, mùa động đầu cành Đồng trăng lục nhạt, vàng thanh lối gần Đêm vừa nhẹ, gió vừa mơn Cây chen ánh nguyệt trải vờn bóng xanh Khuya nay, mùa động đầu cành Đồng trăng lục nhạt, vàng thanh lối gần Xuân 2006-08-06T04:22:46Z 2006-08-06T04:22:46Z https://vannghechunhat.net/huy-cn/xuan.html Admin [email protected] Luống đất thơm hương mùa mới dậy, Bên đường chân rộn bước trai tơ. Cây xanh cành đẹp xui tay với; Sông mát tràn xuân nước đậm bờ. Luống đất thơm hương mùa mới dậy, Bên đường chân rộn bước trai tơ. Cây xanh cành đẹp xui tay với; Sông mát tràn xuân nước đậm bờ. Vạn Lý Tình 2006-08-06T04:21:59Z 2006-08-06T04:21:59Z https://vannghechunhat.net/huy-cn/vn-ly-tinh.html Admin [email protected] Người ở bên trời, ta ở đây; Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy. Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm, Vạn lý sầu lên núi tiếp mây. Người ở bên trời, ta ở đây; Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy. Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm, Vạn lý sầu lên núi tiếp mây. Trình Bày 2006-08-06T04:20:40Z 2006-08-06T04:20:40Z https://vannghechunhat.net/huy-cn/trinh-bay.html Admin [email protected] Tôi sẽ đến trước mặt người, Thượng đế Để kêu than, khi tôi đã lìa đời Khi lá rụng, và hồn tôi đã xế Sang bên kia thế giới của loài người Tôi sẽ đến trước mặt người, Thượng đế Để kêu than, khi tôi đã lìa đời Khi lá rụng, và hồn tôi đã xế Sang bên kia thế giới của loài người Trăng Xuân 2006-08-06T04:19:30Z 2006-08-06T04:19:30Z https://vannghechunhat.net/huy-cn/trng-xuan.html Admin [email protected] Đầu năm gió mát tựa hè Nứt bung hoa gạo, bốn bề trăng xuân Sông là người đẹp khoả thân Núi xanh mơn mởn, bước gần bước xa Lá ngô, lá mía rì rà Áo đêm xuân khéo, mượt mà dải tơ Đầu năm gió mát tựa hè Nứt bung hoa gạo, bốn bề trăng xuân Sông là người đẹp khoả thân Núi xanh mơn mởn, bước gần bước xa Lá ngô, lá mía rì rà Áo đêm xuân khéo, mượt mà dải tơ