Đỉnh núi mây che

  Có 1 loài vượn bạc má bồng con chuyền từ nhánh cây này qua nhánh cây khác, lưng vượn mẹ còng gập như người đàn bà lưng gù.tay luôn ôm chặt con không rời, ngay cả khi đã bị thợ săn bắn chết rồi. Loài vượn như biết thù con người, thấy xa xa bóng người là nhe răng ra kêu hú liên hồi đầy ai oán. 

Tìm trong xưa cũ

 Có ai đó bảo, sách đường Láng sách lông gà lông vịt. Vậy mà mình lượn lờ đường Láng, có phen tìm được những quyển rất tâm đắc, ví như cuốn Luật Hành chính của Giáo sư Nguyễn Độ, lại còn lời đề từ cho một nhân vật trứ danh khác nữa chứ!

Một thói quen không bỏ được, lượn lờ sách cũ Hà Nội Sài Gòn Huế…