Một người thơ Hà Nội

 Một người thơ Hà NộiNguyễn Đình Thi thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp. Là người đa tài, ông từng viết sách khảo luận triết học, viết văn, làm thơ, soạn nhạc, soạn kịch, viết lý luận phê bình…. và trong lĩnh vực nào cũng có những thành tựu xuất sắc.