Âm thịnh

Âm thịnh1.Ông Mục đứng ngồi không yên, vừa đi vừa lẩm bẩm, phải rồi hôm nay vợ ông chuyển dạ. Lại một phen hập hồi lo sợ và cả hy vọng nữa. Ông đã làm thịt sẵn một con gà, rót sẵn chai rượu, nhang đèn đầy đủ, chỉ cần có tin vợ sinh thằng cu là ông sẽ lễ tạ tổ tiên ngay rồi thết vợ cả con gà cho đáng công đáng của.